سرور مجازی آلمان NVME

DE - Nvme - VPS1 - 1G
 • رم اختصاصی = 1 گیگابایت DDR4
 • پردازنده = 1هسته
 • فضای هارد = 65 گیگابایت NVME SSD
 • ترافیک = نامحدود
 • آیپی اختصاصی = یک عدد
 • پورت اتصال = 1 گیگابایت
 • دیتا سنتر = هتزنر آلمان
 • سیستم عامل = دلخواه
DE - Nvme - VPS2 - 2G
 • رم اختصاصی = 2 گیگابایت DDR4
 • پردازنده = 2هسته
 • فضای هارد = 85 گیگابایت NVME SSD
 • ترافیک = نامحدود
 • آیپی اختصاصی = یک عدد
 • پورت اتصال = 1 گیگابایت
 • دیتا سنتر = هتزنر آلمان
 • سیستم عامل = دلخواه
DE - Nvme - VPS3 - 3G
 • رم اختصاصی = 3 گیگابایت DDR4
 • پردازنده = 2 هسته
 • فضای هارد = 100 گیگابایت NVME SSD
 • ترافیک = نامحدود
 • آیپی اختصاصی = یک عدد
 • پورت اتصال = 1 گیگابایت
 • دیتا سنتر = هتزنر آلمان
 • سیستم عامل = دلخواه
DE - Nvme - VPS4 - 4G
 • رم اختصاصی = 4 گیگابایت DDR4
 • پردازنده = 3 هسته
 • فضای هارد = 120 گیگابایت NVME SSD
 • ترافیک = نامحدود
 • آیپی اختصاصی = یک عدد
 • پورت اتصال = 1 گیگابایت
 • دیتا سنتر = هتزنر آلمان
 • سیستم عامل = دلخواه
DE - Nvme - VPS5 - 6G
 • رم اختصاصی = 6 گیگابایت DDR4
 • پردازنده = 3 هسته
 • فضای هارد = 140 گیگابایت NVME SSD
 • ترافیک = نامحدود
 • آیپی اختصاصی = یک عدد
 • پورت اتصال = 1 گیگابایت
 • دیتا سنتر = هتزنر آلمان
 • سیستم عامل = دلخواه
DE - Nvme - VPS6 - 8G
 • رم اختصاصی = 8 گیگابایت DDR4
 • پردازنده = 4 هسته
 • فضای هارد = 160 گیگابایت NVME SSD
 • ترافیک = نامحدود
 • آیپی اختصاصی = یک عدد
 • پورت اتصال = 1 گیگابایت
 • دیتا سنتر = هتزنر آلمان
 • سیستم عامل = دلخواه