سرور مجازی ایران دیتاسنتر امین قم

AG - SSD - VPS2 - 2G 16 موجود است
 • رم اختصاصی = 2 گیگابایت DDR4
 • پردازنده = 1هسته
 • فضای هارد = 30 گیگابایت SSD
 • آیپی اختصاصی = یک عدد
 • پورت اتصال = 1 گیگابایت
 • دیتا سنتر = امین قم
 • رایگان = نصب و کانفیگ کنترل پنل
 • سیستم عامل = دلخواه
AG - SSD - VPS3 - 3G 16 موجود است
 • رم اختصاصی = 3 گیگابایت DDR4
 • پردازنده = 2هسته
 • فضای هارد = 40 گیگابایت SSD
 • آیپی اختصاصی = یک عدد
 • پورت اتصال = 1 گیگابایت
 • دیتا سنتر = امین قم
 • رایگان = نصب و کانفیگ کنترل پنل
 • سیستم عامل = دلخواه
AG - SSD - VPS4 - 4G 15 موجود است
 • رم اختصاصی = 4 گیگابایت DDR4
 • پردازنده = 2هسته
 • فضای هارد = 40 گیگابایت SSD
 • آیپی اختصاصی = یک عدد
 • پورت اتصال = 1 گیگابایت
 • دیتا سنتر = امین قم
 • رایگان = نصب و کانفیگ کنترل پنل
 • سیستم عامل = دلخواه