سرور مجازی هلند NVME

NL - Nvme - VPS1 - 1G
 • رم اختصاصی = 1 گیگابایت DDR4
 • پردازنده = 1هسته
 • فضای هارد = 30 گیگابایت NVME SSD
 • ترافیک = نامحدود
 • آیپی اختصاصی = یک عدد
 • پورت اتصال = 10 گیگابایت
 • موقعیت سرور = آمستردام
 • دیتا سنتر =SOLLUTIUM
 • سیستم عامل = دلخواه
NL - Nvme - VPS2 - 2G
 • رم اختصاصی = 2 گیگابایت DDR4
 • پردازنده = 1هسته
 • فضای هارد = 40 گیگابایت NVME SSD
 • ترافیک = نامحدود
 • آیپی اختصاصی = یک عدد
 • پورت اتصال = 10 گیگابایت
 • موقعیت سرور = آمستردام
 • دیتا سنتر =SOLLUTIUM
 • سیستم عامل = دلخواه
NL - Nvme - VPS3 - 3G
 • رم اختصاصی = 3 گیگابایت DDR4
 • پردازنده = 2هسته
 • فضای هارد = 50 گیگابایت NVME SSD
 • ترافیک = نامحدود
 • آیپی اختصاصی = یک عدد
 • پورت اتصال = 10 گیگابایت
 • موقعیت سرور = آمستردام
 • دیتا سنتر =SOLLUTIUM
 • سیستم عامل = دلخواه
NL - Nvme - VPS4 - 4G
 • رم اختصاصی = 4 گیگابایت DDR4
 • پردازنده = 2هسته
 • فضای هارد = 60 گیگابایت NVME SSD
 • ترافیک = نامحدود
 • آیپی اختصاصی = یک عدد
 • پورت اتصال = 10 گیگابایت
 • موقعیت سرور = آمستردام
 • دیتا سنتر =SOLLUTIUM
 • سیستم عامل = دلخواه