سرور مجازی آلمان NVME (ابری)

GEC - Nvme - VPS2 - 2G
 • رم اختصاصی = 2 گیگابایت DDR4
 • پردازنده = 1هسته
 • فضای هارد = 20 گیگابایت NVME SSD
 • ترافیک = 20 ترا
 • آیپی اختصاصی = یک عدد
 • پورت اتصال = 10 گیگابایت
 • دیتا سنتر = هتزنر آلمان
 • شهر = نورمبرگ , فالکن‌اشتاین , هلسینکی
 • سیستم عامل = دلخواه
GEC - Nvme - VPS3 - 2G
 • رم اختصاصی = 2 گیگابایت DDR4
 • پردازنده = 2هسته AMD
 • فضای هارد = 40 گیگابایت NVME SSD
 • ترافیک = 20 ترا
 • آیپی اختصاصی = یک عدد
 • پورت اتصال = 10 گیگابایت
 • دیتا سنتر = هتزنر آلمان
 • شهر = نورمبرگ , فالکن‌اشتاین , هلسینکی , آشبورن
 • سیستم عامل = دلخواه
GEC - Nvme - VPS4 - 4G
 • رم اختصاصی = 4 گیگابایت DDR4
 • پردازنده = 2هسته Intel
 • فضای هارد = 40 گیگابایت NVME SSD
 • ترافیک = 20 ترا
 • آیپی اختصاصی = یک عدد
 • پورت اتصال = 10 گیگابایت
 • دیتا سنتر = هتزنر آلمان
 • شهر = نورمبرگ , فالکن‌اشتاین , هلسینکی
 • سیستم عامل = دلخواه
DEC - Nvme - VPS3 - 4G
 • رم اختصاصی = 4 گیگابایت DDR4
 • پردازنده = 2هسته Intel
 • فضای هارد = 40 گیگابایت NVME SSD
 • ترافیک = 20 ترا
 • آیپی اختصاصی = یک عدد
 • پورت اتصال = 10 گیگابایت
 • دیتا سنتر = هتزنر آلمان
 • شهر = نورمبرگ , فالکن‌اشتاین , هلسینکی
 • سیستم عامل = دلخواه
GEC - Nvme - VPS5 - 4G
 • رم اختصاصی = 4 گیگابایت DDR4
 • پردازنده = 3هسته AMD
 • فضای هارد = 80 گیگابایت NVME SSD
 • ترافیک = 20 ترا
 • آیپی اختصاصی = یک عدد
 • پورت اتصال = 10 گیگابایت
 • دیتا سنتر = هتزنر آلمان
 • شهر = نورمبرگ , فالکن‌اشتاین , هلسینکی , آشبورن
 • سیستم عامل = دلخواه
GEC - Nvme - VPS6 - 8G
 • رم اختصاصی = 8 گیگابایت DDR4
 • پردازنده = 2هسته Intel
 • فضای هارد = 80 گیگابایت NVME SSD
 • ترافیک = 20 ترا
 • آیپی اختصاصی = یک عدد
 • پورت اتصال = 10 گیگابایت
 • دیتا سنتر = هتزنر آلمان
 • شهر = نورمبرگ , فالکن‌اشتاین , هلسینکی
 • سیستم عامل = دلخواه
GEC - Nvme - VPS7 - 8G
 • رم اختصاصی = 8 گیگابایت DDR4
 • پردازنده = 4هسته AMD
 • فضای هارد = 160 گیگابایت NVME SSD
 • ترافیک = 20 ترا
 • آیپی اختصاصی = یک عدد
 • پورت اتصال = 10 گیگابایت
 • دیتا سنتر = هتزنر آلمان
 • شهر = نورمبرگ , فالکن‌اشتاین , هلسینکی
 • سیستم عامل = دلخواه