سرور مجازی ترکیه NVME

TR - Nvme - VPS1 - 1G 4 موجود است
 • رم اختصاصی = 1 گیگابایت DDR4
 • پردازنده = 1هسته
 • فضای هارد = 10 گیگابایت NVME SSD
 • ترافیک = نامحدود
 • آیپی اختصاصی = یک عدد
 • پورت اتصال = 1 گیگابایت
 • دیتا سنتر = کامنت
 • سیستم عامل = دلخواه
TR - Nvme - VPS2 - 2G 5 موجود است
 • رم اختصاصی = 2 گیگابایت DDR4
 • پردازنده = 1هسته
 • فضای هارد = 20 گیگابایت NVME SSD
 • ترافیک = نامحدود
 • آیپی اختصاصی = یک عدد
 • پورت اتصال = 1 گیگابایت
 • دیتا سنتر = کامنت
 • سیستم عامل = دلخواه
TR - Nvme - VPS3 - 4G 5 موجود است
 • رم اختصاصی = 4 گیگابایت DDR4
 • پردازنده = 2هسته
 • فضای هارد = 30 گیگابایت NVME SSD
 • ترافیک = نامحدود
 • آیپی اختصاصی = یک عدد
 • پورت اتصال = 1 گیگابایت
 • دیتا سنتر = کامنت
 • سیستم عامل = دلخواه
TR - Nvme - VPS4 - 4G 5 موجود است
 • رم اختصاصی = 6 گیگابایت DDR4
 • پردازنده = 3هسته
 • فضای هارد = 50 گیگابایت NVME SSD
 • ترافیک = نامحدود
 • آیپی اختصاصی = یک عدد
 • پورت اتصال = 1 گیگابایت
 • دیتا سنتر = کامنت
 • سیستم عامل = دلخواه