سرور مجازی ترکیه NVME

TR - Nvme - VPS2 - 2G -6 موجود است
 • رم اختصاصی = 2 گیگابایت DDR4
 • پردازنده = 1هسته
 • فضای هارد = 40 گیگابایت NVME SSD
 • ترافیک = نامحدود
 • آیپی اختصاصی = یک عدد
 • پورت اتصال = 1 گیگابایت
 • دیتا سنتر = کامنت
 • سیستم عامل = دلخواه
TR - Nvme - VPS3 - 3G
 • رم اختصاصی = 3 گیگابایت DDR4
 • پردازنده = 2هسته
 • فضای هارد = 50 گیگابایت NVME SSD
 • ترافیک = نامحدود
 • آیپی اختصاصی = یک عدد
 • پورت اتصال = 1 گیگابایت
 • دیتا سنتر = کامنت
 • سیستم عامل = دلخواه
TR - Nvme - VPS4 - 4G
 • رم اختصاصی = 4 گیگابایت DDR4
 • پردازنده = 2هسته
 • فضای هارد = 60 گیگابایت NVME SSD
 • ترافیک = نامحدود
 • آیپی اختصاصی = یک عدد
 • پورت اتصال = 1 گیگابایت
 • دیتا سنتر = کامنت
 • سیستم عامل = دلخواه
TR - Nvme - VPS5 - 5G
 • رم اختصاصی = 5 گیگابایت DDR4
 • پردازنده = 3هسته
 • فضای هارد = 70 گیگابایت NVME SSD
 • ترافیک = نامحدود
 • آیپی اختصاصی = یک عدد
 • پورت اتصال = 1 گیگابایت
 • دیتا سنتر = کامنت
 • سیستم عامل = دلخواه
TR - Nvme - VPS6 - 5G
 • رم اختصاصی = 5 گیگابایت DDR4
 • پردازنده = 4هسته
 • فضای هارد = 80 گیگابایت NVME SSD
 • ترافیک = نامحدود
 • آیپی اختصاصی = یک عدد
 • پورت اتصال = 1 گیگابایت
 • دیتا سنتر = کامنت
 • سیستم عامل = دلخواه