سرور مجازی ایران دیتاسنتر پیشگامان

IR-SSD-VPS1-1G
 • رم اختصاصی = 1 گیگابایت DDR4
 • پردازنده = 1هسته
 • فضای هارد = 35 گیگابایت SSD
 • ترافیک = 1 به 8
 • آیپی اختصاصی = یک عدد
 • پورت اتصال = 1 گیگابایت
 • دیتا سنتر = پیشگامان
 • رایگان = نصب و کانفیگ کنترل پنل
 • سیستم عامل = دلخواه
IR-SSD-VPS2-2G
 • رم اختصاصی = 2 گیگابایت DDR4
 • پردازنده = 2هسته
 • فضای هارد = 50 گیگابایت SSD
 • ترافیک = 1 به 8
 • آیپی اختصاصی = یک عدد
 • پورت اتصال = 1 گیگابایت
 • دیتا سنتر = پیشگامان
 • رایگان = نصب و کانفیگ کنترل پنل
 • سیستم عامل = دلخواه
IR-SSD-VPS3-3G
 • رم اختصاصی = 3 گیگابایت DDR4
 • پردازنده = 2هسته
 • فضای هارد = 65 گیگابایت SSD
 • ترافیک = 1 به 8
 • آیپی اختصاصی = یک عدد
 • پورت اتصال = 1 گیگابایت
 • دیتا سنتر = پیشگامان
 • رایگان = نصب و کانفیگ کنترل پنل
 • سیستم عامل = دلخواه
IR-SSD-VPS4-4G
 • رم اختصاصی = 4 گیگابایت DDR4
 • پردازنده = 3هسته
 • فضای هارد = 85 گیگابایت SSD
 • ترافیک = 1 به 8
 • آیپی اختصاصی = یک عدد
 • پورت اتصال = 1 گیگابایت
 • دیتا سنتر = پیشگامان
 • رایگان = نصب و کانفیگ کنترل پنل
 • سیستم عامل = دلخواه
IR-SSD-VPS6-6G
 • رم اختصاصی = 6 گیگابایت DDR4
 • پردازنده = 4هسته
 • فضای هارد = 115 گیگابایت SSD
 • ترافیک = 1 به 8
 • آیپی اختصاصی = یک عدد
 • پورت اتصال = 1 گیگابایت
 • دیتا سنتر = پیشگامان
 • رایگان = نصب و کانفیگ کنترل پنل
 • سیستم عامل = دلخواه
IR-SSD-VPS8-8G
 • رم اختصاصی = 8 گیگابایت DDR4
 • پردازنده = 6هسته
 • فضای هارد = 135 گیگابایت SSD
 • ترافیک = 1 به 8
 • آیپی اختصاصی = یک عدد
 • پورت اتصال = 1 گیگابایت
 • دیتا سنتر = پیشگامان
 • رایگان = نصب و کانفیگ کنترل پنل
 • سیستم عامل = دلخواه