سرور مجازی ایران دیتاسنتر زیرساخت

ZS - SSD - VPS2 - 2G
 • رم اختصاصی = 2 گیگابایت DDR4
 • پردازنده = 1هسته
 • فضای هارد = 30 گیگابایت SSD
 • آیپی اختصاصی = یک عدد
 • پورت اتصال = 1 گیگابایت
 • دیتا سنتر = زیرساخت
 • رایگان = نصب و کانفیگ کنترل پنل
 • سیستم عامل = دلخواه
ZS - SSD - VPS3 - 3G
 • رم اختصاصی = 3 گیگابایت DDR4
 • پردازنده = 1 هسته
 • فضای هارد = 40 گیگابایت SSD
 • آیپی اختصاصی = یک عدد
 • پورت اتصال = 1 گیگابایت
 • دیتا سنتر = زیرساخت
 • رایگان = نصب و کانفیگ کنترل پنل
 • سیستم عامل = دلخواه
ZS - SSD - VPS4 - 4G
 • رم اختصاصی = 4 گیگابایت DDR4
 • پردازنده = 2 هسته
 • فضای هارد = 50 گیگابایت SSD
 • ترافیک = 1 به 8
 • آیپی اختصاصی = یک عدد
 • پورت اتصال = 1 گیگابایت
 • دیتا سنتر = زیرساخت
 • رایگان = نصب و کانفیگ کنترل پنل
 • سیستم عامل = دلخواه