سرور مجازی ایران دیتاسنتر آسیاتک

AS-SSD-VPS2-2G -58 Mevcut
 • رم اختصاصی = 2 گیگابایت DDR4
 • پردازنده = 2هسته
 • فضای هارد = 30 گیگابایت SSD
 • ترافیک = 1 به 8
 • آیپی اختصاصی = یک عدد
 • پورت اتصال = 10 گیگابایت
 • دیتا سنتر = آسیاتک
 • رایگان = نصب و کانفیگ کنترل پنل
 • سیستم عامل = دلخواه
َAS-SSD-VPS3-3G
 • رم اختصاصی = 3 گیگابایت DDR4
 • پردازنده = 2هسته
 • فضای هارد = 40 گیگابایت SSD
 • ترافیک = 1 به 8
 • آیپی اختصاصی = یک عدد
 • پورت اتصال = 10 گیگابایت
 • دیتا سنتر = آسیاتک
 • رایگان = نصب و کانفیگ کنترل پنل
 • سیستم عامل = دلخواه
AS-SSD-VPS4-4G
 • رم اختصاصی = 4 گیگابایت DDR4
 • پردازنده = 2هسته
 • فضای هارد = 50 گیگابایت SSD
 • ترافیک = 1 به 8
 • آیپی اختصاصی = یک عدد
 • پورت اتصال = 10 گیگابایت
 • دیتا سنتر = آسیاتک
 • رایگان = نصب و کانفیگ کنترل پنل
 • سیستم عامل = دلخواه
AS-SSD-VPS5-5G
 • رم اختصاصی = 5 گیگابایت DDR4
 • پردازنده = 3هسته
 • فضای هارد = 60 گیگابایت SSD
 • ترافیک = 1 به 8
 • آیپی اختصاصی = یک عدد
 • پورت اتصال = 10 گیگابایت
 • دیتا سنتر = آسیاتک
 • رایگان = نصب و کانفیگ کنترل پنل
 • سیستم عامل = دلخواه