هاست میزبانی Cpanel ترکیه Nvme

TR-1G-Wordpress
  • 1G فضای دیسک
  • نامحدود پهنای باند
TR-5G-Wordpress
  • 5G فضای دیسک
  • نامحدود پهنای باند