سرور مجازی پرتقال NVME

PT - NVME - VPS1 - 1G
 • رم اختصاصی = 1 گیگابایت DDR4
 • پردازنده = 1هسته
 • فضای هارد = 65 گیگابایت NVME SSD
 • ترافیک = نامحدود
 • آیپی اختصاصی = یک عدد
 • پورت اتصال = 1 گیگابایت
 • دیتا سنتر = OVH پرتقال
 • سیستم عامل = دلخواه
PT - NVME - VPS2 - 2G
 • رم اختصاصی = 2 گیگابایت DDR4
 • پردازنده = 2هسته
 • فضای هارد = 85 گیگابایت NVME SSD
 • ترافیک = نامحدود
 • آیپی اختصاصی = یک عدد
 • پورت اتصال = 1 گیگابایت
 • دیتا سنتر = OVH پرتقال
 • سیستم عامل = دلخواه
PT - NVME - VPS3 -3G
 • رم اختصاصی = 3 گیگابایت DDR4
 • پردازنده = 2هسته
 • فضای هارد = 100 گیگابایت NVME SSD
 • ترافیک = نامحدود
 • آیپی اختصاصی = یک عدد
 • پورت اتصال = 1 گیگابایت
 • دیتا سنتر = OVH پرتقال
 • سیستم عامل = دلخواه
PT - NVME - VPS4 - 4G
 • رم اختصاصی = 4 گیگابایت DDR4
 • پردازنده = 3هسته
 • فضای هارد = 120 گیگابایت NVME SSD
 • ترافیک = نامحدود
 • آیپی اختصاصی = یک عدد
 • پورت اتصال = 1 گیگابایت
 • دیتا سنتر = OVH پرتغال
 • سیستم عامل = دلخواه